. .
Awit Ng Pag-Asam

Himig at titik: Natthan Dublin
Pagsasaayos: Jeanie Tolentino
Gitara: Igo Gonzalez

Tulad ng usang uhaw sa tubig ng batis,
ang aking kaluluwa sa Yo'y nananabik.
Sa Iyong dambana ako'y aawit, sasamba.
Tanging hangad ng buhay ko'y Ikaw, walang iba.

Koro:
Ikaw lang Panginoon, lakas ko't tanggulan.
Pusong tigib sa hirap, Ikaw ang tanging asam.

Ang pagod kong diwa ay Iyong pahupain.
Magdamag na pagtangis sana ay aliwin.
Masdan ang wangis kong hanap ang Iyong langit.
Bagabag na kalooba'y punan ng pag-ibig.

(Koro)

Tulad ng usang uhaw sa tubig ng batis,
ang aking kaluluwa sa Yo'y nananabik.
Sa Iyong dambana ako'y aawit, sasamba.
Tanging hangad ng buhay ko'y Ikaw, walang iba.
Tanging hangad ng buhay ko'y Ikaw, walang iba.